Du skal have Vand indvendig og udvendig.

Vandet indvendig.

Vand udvendig.
Huden.

Denne fremgår da også af følgende kendsgerning. Selv om man ikke føler det mindste til sved, afsondres dog fra disse tre millioner porer ca. 3/4 til 1 liter sved i døgnet, men svedafsondringen kan i stærke svedebade stige til henholdsvis to spiseskefulde i minuttet, dvs. til over 1½ liter i timen.

Sveden.

Hudfunktionernes betydning.

Det daglige Bads store Betydning.

Forfatteren af d isse linier har i årevis set den store trang hos alle mennesker til et sådant dagligt bad og er af den grund bleven ledet til at spekulere på at finde en badeform, der næsten ingen tid tog og var så, prak tisk, at den kunde udføres i et hvilket som helst værelse, og så billig, at alle og enhver kunde få råd til den, og som tillige med hensyn til virkning kunde tilfredsstille alle rimelige fordringer, og dette mener forfatteren at have nået fuldstændig i den form, som nu skal beskrives.

Den kolde Vantegnidning.

Hjælpemidler.

Fremgangsmåde.

Virkning.

Reaktionen.

For de mere svagelige er det især af betydning at tilvejebringe de gunstigst mulige betingelser for reaktionens indtræden. Følgende forhold er særlig vigtige:

Vantegnidning for ældre.

Den hede Vantegnidning.

Vantegnidning for syge.

Den kolde Vantegnidning er ikke blot et udmærket daglig bad for sunde mennesker, der vil yderligere befæste og forhøje deres sundhedstilstand, men det er et godt kurmidel del mod nervøsitet, nervesvækkelse, søvnløshed gsind, blegsot, blodmangel, svækket fordøjelse, forsinket stofskifte, tilbøjelighed til forkølelse, for højt blodtryk, slap uvirksom hud, træthed, ugidelighed og oridre lidelser, hvor det gælder om at skaffe flere kræfter bedre appetit, større arbejdsevne og nyt livsmod.