Det er bedre at forebygge end at helbrede!

I dag, hvor forurenet luft, vand og føde er ved at tage livet af os alle, er det vigtigere end nogensinde, at vi bekymrer os om, hvordan vi behandler det legeme, som kun vi selv har ansvaret for.

    Det at leve rigtigt er i virkeligheden ikke så kompliceret og indviklet, som de fleste vil mene. Det er ikke et spørgsmål om at erhverve sig en mængde teoretisk viden men derimod et spørgsmål om at have tillid til naturen.
    At den menneskelige organisme er et under, vil enhver kunne bekræfte, som har søgt at kigge lidt indenfor. jo mere viden man får, desto mere bliver man klar over, hvor lovmæssigt det hele er indrettet.
    Naturen styres af love; bliver de love fulgt, fungerer alt efter hensigten. Evnen til at lytte til naturlovene har de fleste i vort naturstridige samfund mistet i den blinde tillid til videnskaben og i kampen for at opnå flest mulige samfunds goder.
    Samfunds goderne giver ikke lykke og tilfredshed. Når det ene materielle mål er nået, stiles der straks mod det næste. Før man ved af det, står man ved sit livs aften. I næst værste fald sørger familien for, at man bliver installeret på et moderne plejehjem. Den ydre ramme er i orden, men hvilken glæde har man af det og af de mange penge i banken, hvis hverken hjerne, tarm eller blære fungerer?
    De fleste vil hertil sige: »Det sker ikke for mig!« eller »Hellere leve 10 år mindre og så »nyde« livet!« Til det første kan siges, det vil ske for flere og flere, hvis de ikke i tide lægger deres liv om. Og til det andet kan siges, det er ikke kun et spørgsmål om at leve 10 år mindre, det er også et spørgsmål om at leve, mens man gør det.

Salt

Kogsalt må udryddes fra et helsekøkken, da det i sit næringsindhold er alt for ensidigt, det består kun af natrium og klor, da de øvrige mineral og sporstoffer ved den industrielle bearbejdning er fjernet. Brug af kogsalt kan forstyrre organismens ligevægt og kan bl. a. være en medvirkende årsag til hjerte og kredsløbssygdomme, for højt blodtryk, nyresygdomme, hudsygdomme og reumatisme.

Små saltvandsfisk kan leve i lang tid i destilleret vand, men bliver kogsalt tilført vandet, dør de hurtigt. Til trods for, at havet indeholder kogsalt, trives masser af fisk der, hvilket skyldes, at havet foruden natrium og klor indeholder mere end 50 forskellige mineralog sporstoffer. Hvordan saltindholdet end er i de forskellige have, er der et næsten konstant forhold mellem de enkelte stoffer i saltet. Havvand og blod indeholder samme mineraler og sporelementer.

Man bør derfor i sit køkken kun have havsalt; atlanterhavssalt er det bedste, da det indeholder flest sporelementer. Dog bør den maksimale dagdosis ikke overstige 13 gram.

Det er udmærket at bruge en havsaltopløsning til tandbørstning med efterfølgende mundskylning, det virker bakteriedræbende, er samtidig medvirkende til at opbygge den rette bakterieflora i mundhulen og kan også bringe tandkødsblødning til ophør. Havsaltopløsning kan virke slimopløsende ved næseskylning og være et udmærket middel mod øjenkatar, hvor opløsningen opvarmes til ca. 36 grader. Øjnene skylles hermed flere gange daglig.

Om sundhed

PSYKISK BALANCE

En af de første sundhedsregler er: Psykisk balance.

Man er ikke selv herre over mange ydre omstændigheder, men forholdet til dem bestemmer man selv. Som et gammelt ord siger: »Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man tager det!« Grib enhver chance for at være glad og enhver chance for at komme til at le; det virker både fysisk og psykisk og er den bedste naturmedicin, vi har.

Lad aldrig problemerne hobe sig op, men se dem i øjnene og løs dem eller opløs dem. Skriv dem evt. ned på et stykke papir. Papiret tåler bedre den belastning, end Deres hoved tåler den.

Er problemerne blevet for gamle, behøves måske hjælp fra en dygtig psykolog. Vejen til psykologen kan evt. gå over en dygtig grafolog, som på en meget eksakt og grundig måde kan afdække evt. svagheder og fremhæve de muligheder, vi alle har i os.

Meditation kan hjælpe mange; kan man ikke meditere ved egen hjælp, er der også her mulighed for hjælp; der findes bl.a. en del litteratur om emnet.

Yoga og afspænding er også nogle af de mange muligheder.

Er man utilfreds, må man snakke med sig selv, for utilfredshed kan kun skade en selv og omgivelserne. Derfor må den tilstand øjeblikkelig hæves. Iflg. Einstein går en udsendt tanke i ring tilbage til udgangspunktet; det er derfor indlysende, at man må transformere alle evt. negative tanker til positive.

Ensomhed, som kan være et problem for mange, kan også forvandles til noget værdifuldt. Alene med naturen er man mest åben og modtagelig for inspiration. Ensomme er kun de, der ikke kender kunsten at nyde at være alene med sig selv. Ensom er man kun så længe, man forventer andre skal yde noget.

Min 20årige datter har ofte udbrudt: »Mor, jeg er fuldstændig lykkelig; skal jeg dø i morgen, gør det ikke noget!« Forklaringen er, at hun får brugt sig selv, hun får brugt den energi, hun har, på en afvekslende måde. Hun bruger hovedet til sit skolearbejde, får brugt sine fysiske kræfter i sit arbejde på et plejehjem og fornemmer samtidig her, at nogen påskønner hendes arbejde. Hun afreagerer ved i den tiloversblevne fritid at være sammen med kammeraterne til forskellige fester, sammenkomster, koncerter og teater. Kort sagt: hun lever.

Det ejendommelige er, at føler man sig helt lykkelig, kan man opleve at føle døden nærmest. Så har man fået det rette forhold til den.

Hvor mange er ikke blevet slået ud, fordi deres tilværelse på grund af ydre tilskikkelser er blevet ændret. Man må ikke holde mere af ydre ting, end at man ikke vil være ked af at miste dem. Men de fleste af os vil før eller siden komme ud for at miste et menneske, vi holdt af. For at forebygge en alt for stor sorg må man så tidligt som muligt gøre sig fortrolig med døden. Gør sig klart, at intet ejes evigt her på jorden. Tror man på et evigt liv eller på reinkarnationen, vil selv døden blive meningsfyldt for de fleste.

DET  ER  VIGTIGT  AT  GÅ  EN  TUR  HVER  DAG

Motion har yderligere den fordel, at kaloriebehovet øges; man udsættes derfor mindre for ernæringsmæssigt underskud. Vil man ikke have sit kredsløb ødelagt, er det nødvendigt med daglig motion.

Man kan starte med 20 minutter daglig og så langsomt sætte tiden op. Der er ikke noget, der er vigtigere at nå end at nå at gå sin daglige tur. Til fordel for den må man evt. lade støvet ligge, bruge mindre tid på avisen eller give afkald på Tv-underholdning. Mener man absolut ikke at have tid, er det på høje tid at tage sit liv op til revision.

Har De mulighed for det om sommeren, så gå også barfodsgang. Gør De det hjemme på græsplænen, må De se bort fra, hvad naboen evt. tænker; det vil da sikkert ikke vare længe, før også han eller hun gør det samme.

Kommer De til en strandkant, tag sko og strømper af og tag fodbade; gør det samme, når De på en bjergvandring kommer til en rislende bæk.

På Deres terrasse eller i Deres have eller evt. i Deres badeværelse kan De have et kar stående med strandsten. De kan købe en sandkasse i plastic til formålet. Gå hver dag i nogle minutter på stenene; det vil være medvirkende til, at zoneområderne til de forskellige organer bliver bearbejdede.

MAVEN  SKAL  FUNGERE

Da ernæring = næring X fordøjelse, er det indlysende, at fordøjelsen må være i orden. Følgen af forstoppelse bliver en dårligt ernæret og forgiftet organisme, som desuden ikke vil være i stand til at forsvare sig mod infektioner. Tarmslimhinden degenererer og kan ikke længere hindre skadelige bakterier i at trænge ind igennem tarmvæggen og ud i blodet. Og grunden er lagt til mange kroniske sygdomme, såsom åreforkalkning, hjertelidelser, nervesygdomme, leddegigt og kræft.

Mange mener, at deres mave virker udmærket, men det er i de allerfleste tilfælde ikke rigtigt. Den virker, men ikke tilstrækkeligt og ikke på den rigtige måde. Brugen af det meget toiletpapir er et udtryk for en forkert tarmbakterieflora; dyrene behøver ikke toiletpapir, og det behøver mennesker med den rette tarmflora heller ikke.

Følges de elementære sundhedsregler som psykisk balance, motion og vitalkost, vil der i de fleste tilfælde ikke være problemer med maven; så kan selv en langvarig forstoppet tarm på kort tid igen fungere, men reglerne skal følges 100 %

Afføringspiller er en meget dårlig idé, som kun svækker tarmen, i stedet findes der andre naturlige og uskadelige metoder:

Hørfrø

12 spsk. tygges grundigt 3 gange dagligt. Virkningen indtræffer først efter 23 dage. Dosen sættes, efterhånden som virkningen indtræffer, ned; må dog ikke være under 1 spsk. daglig.

Slimen og olien i hørfrøene påvirker tarmoverfladen og afføringen, så selv en slem forstoppelse bringes til ophør i de fleste

tilfælde.

DarmGleit51

En tysk olie, som på en blid måde langsomt opløser de hårde indvendige belægninger på en forstoppet tarm.

Kartoffelhørfrøvand

2 kartofler med skræl skæres i terninger, koges i 2 l vand sammen med 2 spsk. hørfrø og 2 spsk. malet korn i 20 min. Sies. Drikkes varmt i løbet af dagen. Portionen er til 2 dages forbrug.

Den mest direkte vej til en sund tarm er dog rigtig levevis; det er ikke tarmen eller tænderne, der skal behandles, men levevisen, der skal ændres.